Priser

Vi følger vanlige priser for barnehageplassene, etter følgende plasstørrelse:

Plass størrelse                            Pris            Pris for full kost:

Full plass      5 dager i uken            2 330,-        250,-
90% plass    4 + 5 dager i uken      2 097,-        225,-
80% plass    4 dager i uken            1 864,-        200,-
70% plass    3 + 4 dager i uken      1 631,-        175,-
60% plass    3 dager i uken            1 398,-        150,-
50% plass    2 + 3 dager i uken      1 165,-        125,-
40 % plass   2 dager i uken            932,-           100,-   

I barnehagen tilbyr vi mat for alle barna. Vi serverer et lunchmåltid og et fruktmåltid hver dag. Vanligvis har vi brød og pålegg, men av og til har vi varmmat som barna liker.

Søskenmoderasjon gis etter følgende retningslinjer: 30% redusert betaling for barn nr 2 og 50% reduksjon for de påfølgende søsken.

Familier som ikke har krav på stønad til barnetilsyn og med årlig brutto inntekt under 5G (5 ganger grunnbeløpet i folketrygden( kr 378205 pr 2010) kan søke om redusert betaling. Skjema for dette sendes ut ved tilbud om plass og eller etter behov.