Åpningstider

Bratsberghavna familiebarnehage er åpen 8,5 timer pr dag.  I dag er barnehagen åpen fra 7:45 til 16.15. Siden vi er en liten barnehage ønsker vi at familiene tilknyttet barnehagen skal kunne påvirke tidsrommet den er åpen (dog ikke antall timer i første omgang).

Barnehagen er stengt i hele juli måned.