Foreldresamarbeid

Siden vi er en liten barnehage preget av nærhet til barna og foreldrene, er det naturlig med et godt foreldre samarbeid. Vi har selvfølgelig både foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Nettopp størrelsen gjør overgangen fra hjemmet til barnehage til en mer skånsom prosess. Barnehagen er derfor fokusert på å gi individuell tilpasning, nært samarbeid med foreldre og en hjemlig atmosfære.